โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับผู้บริหาร สมาชิก อบต. และำพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลตาสัง ประจำปีงบประมาณ 2555  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลตาสัง จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับผู้บริหาร สมาชิก อบต. และำพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2555 ณ วัดถ้ำฤษีเวฬุวัน อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2555 เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมสังคมไทยให้กับผู้บริหาร สมาชิก อบต. และำพนักงานส่วนตำบล และส่งเสริมความเข้มแข็งของหน่วยงาน องค์กร ชุมชน และสังคม

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ส.ค. 2555 เวลา 19.34 น. โดย คุณ กิจจาธนณัฎฐ์ สนใจ

ผู้เข้าชม 1398 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 28 พ.ค. 2552