ผู้บริหาร สมาชิก อบต. และพนักงานส่วนตำบลเข้ารับกา
 
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิก อบต. และพนักงานส่วนตำบล  
 

อบต.ตาสังจัดทำโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิก อบต. และพนักงานส่วนตำบลตาสัง ขึ้นเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2552 โดยได้เชิญ อ.วินิจฉัย กะระกล เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ก.ย. 2552 เวลา 09.31 น. โดย คุณ เกษา นาคสวัสดิ์

ผู้เข้าชม 5496 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 28 พ.ค. 2552