หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง เพื่อศึกษาดูงาน จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการอบรมการดำรงชีวิตแบบเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มี.ค. 2566 ]จ้างเหมารถมินิบัส จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มี.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 สายคลองสองหน่อหนองหว้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20 มี.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลงหินคลุกบดทับ หมู่ 4 สายหลังบ้านนายฉลวย กลิ่นกุหลาบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20 มี.ค. 2566 ]จ้างเหมาทำตรายาง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มี.ค. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มี.ค. 2566 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มี.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 สายคลองสองหน่อหนองหว้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20 มี.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลงหินคลุกบดทับ หมู่ 4 สายหลังบ้านนายฉลวย กลิ่นกุหลาบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20 มี.ค. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 49