หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาตรวจเช็คและลงโปรแกรมเครื่องคอมฯ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๒-๐๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ๊นเตอร์) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มิ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ช่วงวันที่ ๑๗ พ.ค. - ๓๐ มิ.ย. พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาทำป้ายโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ๊นเตอร์) สำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มิ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มิ.ย. 2564 ]ซื้อธงชาติและธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2564 ]ซื้อผ้าขาวและผ้าม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2564 ]

  (1)     2