หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
แผนอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต2562-2564 [ 18 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
แผนพัฒนาบุคลากร61-63 [ 25 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาสัง เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 4 (ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 29 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาสัง เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 3 (ตั้งแต่เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 31 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาสัง เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 2 (ตั้งแต่เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 21 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาสัง เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2562) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 30 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาสัง เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 4 (ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2562) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาสัง เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 3 (ตั้งแต่เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2562) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 29 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาสัง เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 2 (ตั้งแต่เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2562) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 27 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาสัง เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2561) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 1  
 
  (1)