หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือการขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร [ 26 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
คู่มือการปฎิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ [ 26 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
คู่มือการปฎิบัติงานเบี้ยยังชีพ [ 26 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
แบบประเมินพนักงานจ้าง [ 29 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
แบบประเภทพนักงานส่วนท้องภิ่นประเภทวิชาการและทั่วไป [ 29 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
แบบประเมินพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทบริหารท้องถิ่นและอำนวยการท้องถิ่น [ 29 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
แบบฟอร์มขอรับค่าเช่าบ้าน [ 29 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
แบบฟอร์มใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอด [ 29 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
แบบฟอร็มใบลาพักผ่อน [ 29 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
คู่มือ การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร [ 26 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
  (1)