หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ตาสัง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคล
การบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคล
การป้องกัน
การทุจริต
การป้องกัน
การทุจริต
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
การจัดการ
องค์ความรู้ (KM)
การจัดการ
องค์ความรู้ (KM)
ที่ทำการ อบต.ตาสัง
ดงแม่นางเมือง
คณะผู้บริหาร อบต.ตาสัง
อบต.ตาสัง
อำเภอบรรพตพิสัย
จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
 
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงาน ก.พ. [ 9 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 38  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 9 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 30  
 
ประกาศคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลือนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล(ฉบับที่13) พ.ศ.2563 [ 9 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 33  
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 [ 9 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 35  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่2)พ.ศ.2554) [ 9 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 42  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 [ 9 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 32  
 
ระเบียบกระทรางมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจ่ายไ้ด้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 [ 9 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 32  
 
ระเบียบกระะทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 9 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 32  
 
  (1)  
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 28 พ.ค. 2552
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 084-817-6746
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10