หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
คู่มือประชาชน
 
 

คู่มือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลตาสัง


แบบฟอร์มการขออนุญาติก่อสร้างอาคาร


แบบฟอร์มการแจ้งขุดดิน/ถมดิน


หนังสือยินยอมให้ปลุกสร้างอาคารในที่ดิน

 
  (1)