หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.ตาสัง
ดงแม่นางเมือง
คณะผู้บริหาร อบต.ตาสัง
อบต.ตาสัง
อำเภอบรรพตพิสัย
จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
 
 
 
วัดดงแม่ศรีเมือง
 
 
 
 
 
 
ดอกไม้จันทร์
 
 
 
 
 
   
  
 
 
ยุทศาสตร์ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นที่ฐานและการสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร
  เป้าประสงค์
 
 
     
ยุทศาสตร์ 2 การพัฒนาคนให้มรคุณภาพชีวิตที่ดีมีคุณธรรมนำความรู้ และเกิดความผาสุก
  เป้าประสงค์
 
 
 
 
 
     
ยุทศาสตร์ 3 ดารส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ
  เป้าประสงค์
 
     
ยุทศาสตร์ 4 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  เป้าประสงค์
 
     
ยุทศาสตร์ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
  เป้าประสงค์
 
 
     
ยุทศาสตร์ 6 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  เป้าประสงค์
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 28 พ.ค. 2552
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 084-817-6746
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10